Takstblad

 Ø. Bjerregrav Vandværk a.m.b.a.

Takstblad for perioden 1. jan.– 31. dec. 2019

Anlægsbidrag

Indenfor byskiltet, betales pr. boligenhed

Stiklednings

dimension

Hovedanlæg

Forsynings-

ledning

Stikledning

I alt

ekskl. moms

I alt

inkl. moms

Max 32 mm

5.459

13.781

5.752

24.992

31.240

Max 40 mm

10.917

13.781

5.752

30.450

38.063

Max 50 mm

16.376

13.781

5.752

35.909

44.887

Max 63 mm

21.835

13.781

5.752

41.368

51.710

 

Anlægsbidrag

Udenfor byskiltet, betales pr. boligenhed

Stiklednings

dimension

Hovedanlæg

Forsynings-

ledning

Stikledning

I alt

Ekskl. moms

I alt

inkl. moms

Max 32 mm

5.459

27.061

5.752

38.272

47.840

Max 40 mm

10.917

27.061

5.752

43.730

54.663

Max 50mm

16.376

27.061

5.752

49.189

61.487

Max 63 mm

21.835

27.061

5.752

54.648

68.310

For alle forbrugsenheder betales der fuldt anlægsbidrag.

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, betales der efter regulativets pkt. 12.8
Tilslutningsbidraget gælder indenfor vandværkets nuværende forsyningsområde.

Driftsbidrag

Ekskl. moms

Incl. moms

Fast driftsbidrag  pr. boligenhed

600

750

Kubikmeterafgift pr. m3

  3,50

4,38

Målerleje pr. måler

  80,00

100,00

Afgift af ledningsført Vand (til staten) pr. m3

 6,37

7,96

Gebyrer

   

Flyttegebyr
Oplyses bankkonto nr. ikke

100,00
200,00

125,00
250,00

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning

500

625

Genåbningsgebyr + påløbende omkostninger

500

625

Pr. rykker

100,00

100,00

Oplysninger i øvrigt

200,00

250,00

Måler afprøvning, udover de ordinære afprøvninger.
Betales der af forbrugeren – hvis der ikke er fejlvisning

500,00

625,00