Vandpris - takster

Ekskl. moms / Incl. moms


Fast driftsbidrag pr. boligenhed
600/ 750 kr.

Kubikmeterafgift pr. m3
3,50 /4,38 kr.

Målerleje pr. måler
80,00 /100,00 kr.

Afgift af ledningsført Vand (til staten) pr. m3
6,37/ 7,96 kr.

Gebyrer

Flyttegebyr
100,00 / 125,00 kr.

Oplyses bankkonto nr. ikke
200,00 / 250,00 kr.

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning
500 / 625 kr.

Genåbningsgebyr + påløbende omkostninger
500 / 625 kr.


Pr. rykker
100,00 / 100,00 kr.


Oplysninger i øvrigt
200,00 / 250,00 kr.

Måler afprøvning, udover de ordinære afprøvninger.
Betales der af forbrugeren – hvis der ikke er fejlvisning
500,00 / 625,00 kr.

 

DOWNLOAD
Priser