Bestyrelses mødekalender

 

Dato

Sted

7. oktober 2020 Jens Bugge
2. december 2020 Jesper Hedegaard
3. februar 2021 Lars Riisager
31. marts 2021 Generalforsamling
7. april 2021 Nikolaj Christensen